ÕIGUSABI

♦ ÄRIKLIENDILE ♦

Töösuhted
Kinnisvara
Riigihanked
Ühinguõigus
Konkurentsiõigus
Ehitus ja planeerimine
Karistusõigus
Kohtumenetlused
Pankroti- ja saneerimismenetlus
Haldusmenetlus ja halduskohtumenetlus

♦ ERAKLIENDILE ♦

Perekond, lapsed ja ühisvara
Töösuhted
Pärimine

+(372) 510 5573

suvi.ch☉suvi.ch